Ceska-krajiny-reka-voda-novinky01.jpg
Terapie shiatsu Trutnov

TOPOL                                                                                                                                                                                     

 

1. 11. – 10. 11. / 1. 2. – 10. 2. / 1. 5. – 10. 5. / 5. 8. - 14. 8.                                                                                                                                                                                                                                  V průběhu roku se jeho vliv opakuje nejčastěji, a čtyřikrát tedy ovlivňuje narození. A jako ostatní stromy vždy po období zhruba deseti dnů.


Vlastním domovem topolů je pás severní polokoule. Z našich domácích topolů se setkáváme s topolem černým, bílým, neboli Lindou, šedým, kanadským a balzámovým. Patří sem i osika. Všichni známe spanilé a vysoké topolové aleje, které lemovaly silnice, či tvořily jakési přirozené větrolamy. Suché dřevo se dobře štípalo na šindele a dobře se obrábělo. Bývalo nejlepší surovinou pro výrobu papíru a celulosy. Topolové dřevěné uhlí se používalo do střelného prachu. Hodilo se i k řezbářství a k výrobě. Keltové z něj vyráběli své dřeváky. Z jeho pupenů, lněného oleje a včelího vosku dělali Keltové mast na spáleniny. Poživatelné pupeny topolů zachránily mnohé. Tento mohutný strom, šplhající vzhůru k nebi, pro svou křehkost někdy za bouře rozlomený je bezesporu stromem, který má estetický tvar a je nám příjemné na něj pohlédnout.
 

Lidé narození v jeho nadvládě jsou proto také milí a příjemní. Mají v sobě půvab, bývají i zásadoví, přímí a spravedliví. Zejména ženy, které jsou narozeny v topolu, bývají krásné a mívají v životě mnohé těžkosti způsobené závistným postojem jiných žen. Tito lidé mívají vytříbený vkus a je jim dáno i umělecké cítění. Dokážou prožívat a obdivovat krásu nejen lidskou, ale i ve vztahu k okolí, hlavně k přírodě. Ostatně právě proto mají rádi volnost a milují volný pohyb. Volnost a svoboda jsou pro ně nejdůležitější. Rádi cestují a procházejí se venku. Ve městě se dusí, a potřebují kolem sebe zeleň. Jsou také oblíbení pro své skromné vlastnosti, naopak domýšlivost, přezíravost a panské moresy jsou jim cizí. Proto umějí žít, aniž by se museli podrobovat. Mají svůj životní styl i nadhled, nikdy nemají potřebu hromadit bohatství a peníze. V mezilidských vztazích se jim daří moudře a s taktem usměrňovat, byli by tedy dobrým diplomaty, či psychology. V profesi jsou pozorní a obětaví. Rádi pomáhají druhým, a to samozřejmě nezištně a bez postranních úmyslů. Navzdory tomu všemu jsou často osamělí, opuštění a nepochopení. Snad díky vysokým nárokům a postojům a snad i morálním zábranám. Mají proto málo skutečných přátel. Stává se tak, že někdy zahořknou a mají pocit marnosti a zbytečnosti. Jsou proto podráždění, vznětliví a málokdy dosáhnou přes všechny své kvality skutečného uspokojení ve vztazích, v lásce a v rodině. Ač je duše topolu naplněna citem, upřímností a snahou sblížit se, nedokáže často odlišit maličkosti od velkých věcí a řešit drobnosti velkoryse. Těžko hledá nějaké společné řešení, nerad ustupuje i v nepodstatných věcech. Proto se někdy obrací od radostí života ke své práci a bere ji jako poslání a tak může být skvělým organizátorem i manažerem, má-li důvěru, dokáže neuvěřitelné věci.       

 
Jitka Alexová (Seidelová) +420 737 131 310
Ceska-krajiny-reka-voda-novinky01.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one