Ceska-krajiny-reka-voda-novinky01.jpg
Terapie shiatsu Trutnov
 

Kdo je vlastně léčitel?

Léčitel je v ideálním případě harmonická osobnost ztělesňující lásku k sobě, lidstvu, vesmíru (a jeho síle, která je v každém z nás) spojením duchovních a praktických znalostí, schopností, zkušeností a ochotou dávat i přijímat, lékař a esoterik v jedné osobě.V každém případě jde vždy o člověka, který jako by byl obdařen něčím navíc, nějakými zvláštními schopnostmi. Ať už se jedná o schopnost hlubokého vhledu, schopnost stát se kanálem pro vesmírnou energii, nebo o paranormální schopnosti věštců, šamanů, či filipínských léčitelů.

 

Nesmějí mu samozřejmě chybět (tak jako lékaři) osobnostní předpoklady, jako trpělivost, laskavost, vstřícnost, odstranění pýchy a sebepřeceňování, a zejména:

1. umění komunikace - se sebou, s člověkem, včetně ochoty konfrontace svých vlastních vnitřních pravd s pravdami ostatních.


2. zodpovědnost, úzce související s naplněním potřeby mnoho znát (včetně klasických znalostí lékařových ve smyslu hlubokého pochopení, porozumění), mnoho umět (dokázat odhalit a projevit schopnosti své i druhých a využívat jich pro dobro člověka a života), mnoho cítit, milovat a věřit. (Tímto požadavkem odpovědnosti ze hry nekompromisně vyřazuji šarlatány bez znalostí a schopností, zneužívající doby, možností a důvěry.)

 

Na osobu léčitele je tu ještě jeden velmi důležitý požadavek: schopnost a ochota vychovávat a vzdělávat.

 

Jedna z velkých a nedoceněných výjimečností alternativního léčení je právě celostní přístup, umožňující postiženému porozumět onemocnění, pochopit svou bolest a význam utrpení i jako šanci.
Tím se klasická medicína opravdu nezabývá. Z mnoha důvodů. Vychází vstříc požadavkům doby a spěchajícího, netrpělivého člověka, který si přeje jedno: teď hned chci, aby mi bylo dobře, okamžitě chci pomoci jakýmkoliv způsobem od problému, který jsem si pěstoval roky (minimálně) a nejsem ochoten přemýšlet o tom, zda bez odstranění skutečné podstaty se nebude náhodou opakovat. (Nutno však zdůraznit, že ona dostupná rychlost a razantnost spolu s „provozně technickými" možnostmi klasické medicíny jsou často jedinou šancí na záchranu života a to nejen v akutních případech.)
                                                                                              

 

                                                                

                                            Časopis Sedmá generace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jitka Alexová (Seidelová) +420 737 131 310
Ceska-krajiny-reka-voda-novinky01.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one